Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Исая 18

1

О земьо, бръмчаща с крила, Която си оттатък етиопските реки.

2

Която изпращаш посланици през море, И с рогозени кораби по водите, [като казваш:] Идете, вие бързи пратеници, към народ висок и гладък, Към люде страшни от началото си и нататък, Народ, който отмерва и потъпква, Чиято земя обират реките!

3

Всички вие жители на света, и вие обитатели на земята, Гледайте, когато се издигне знаме на планините, И слушайте, когато засвири тръбата;

4

Защото така ми рече Господ: Ще съм безмълвен, и в обиталището Си ще гледам, Като светло греене по пладне, Като росен облак в жетвена жега.

5

Защото преди беритбата, когато пъпката стане съвършена, И от цвета незрялото грозде, узрее, Той ще изреже клончетата с косери, И като отсече клоновете ще ги махне,

6

Те всички ще бъдат оставени за хищните планински птици И за земните зверове; И [тия] хищни птици ще летуват върху тях, И всичките земни зверове ще презимуват върху тях.

7

В онова време, на мястото, гдето е името на Господа на Силите, на сионския хълм, Ще се донесе подарък на Господа на Силите [От] люде високи и гладки, И от люде страшни от началото си и нататък, [От] народ, който отмерва и потъпква, Чиято земя обират реките.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940