Исая 15

1

Наложеното за Моава [пророчество]: Понеже Ар моавски се разори през нощ [и] загина, - Понеже Кир моавски се разори през нощ [и] загина, -

2

Затова той възлезе на високите места във Ваит и в Девон за да плаче; Моав ридае за Нево и за Медева; Всяка негова глава е плешива, Всяка брада е обръсната.

3

В улиците си те се опасват с вретища; По къщните си покриви и по площадите си Всичките заридават, потънали в плач.

4

И Есевон лелека, и Елеала; Гласът им се чува дори до Яса; Затова въоръжените моавски мъже ридаят; Душата на всеки [от тях] трепери вътре в него.

5

Сърцето ми ридае за Моава; Благородните му бягат до Сигор, до Еглат-шелишия; Защото с плач възлизат през угорницата на Луит, Защото в пътя при Оронаим високо плачат за изтреблението си.

6

Защото водите на Нимрим пресъхнаха; Защото тревата изсъхна, моравата изчезна, Няма нищо зелено.

7

Затова изобилието, което събраха, И онова, което скътаха, Ще занесат в долината на върбите.

8

Защото воплите стигнаха до [всичките] предели на Моава, Риданието му в Еглаим, И риданието му във Вир-елим.

9

Защото водите на Димон се пълнят с кръв, Понеже ще докарам още [злини] върху Димон, - Лъвове върху оцелелите от Моава И върху останалите от оная земя.