Песен Песните 3

1

През нощта на леглото си потърсих онзи, когото обича душата ми; Потърсих го, но не го намерих.

2

[Рекох]: Ще стана сега и ще обиколя града По улиците и по площадите, Ще търся онзи, когото обича душата ми Потърсих го, но не го намерих.

3

Намериха ме стражарите, които обхождат града; [Попитах ги]: Видяхте ли онзи, когото обича душата ми?

4

А малко като ги отминах Намерих онзи, когото обича душата ми; Хванах го, и не го пуснах Догде го не въведох в къщата на майка си, И във вътрешната стая на оная, която ме е родила.

5

Заклевам ви, ерусалимски дъщери, В сърните и в полските елени, Да не възбудите и да не събудите любовта [ми] преди да пожелае.

6

Коя е тая която възлиза от пустинята като стълбове дим, Накадена със смирна и ливан, с всякакви [благоуханни] прахове от търговеца?

7

Ето, носилката е на Соломона; Около нея са шестдесет яки мъже от Израилевите силни

8

Те всички държат меч и са обучени на война; Всеки държи меча си на бедрото си поради нощни страхове.

9

Цар Соломон си направи носилка От ливанско дърво:

10

Стълбчетата й направи от сребро, Легалището й от злато, постелката й от морав [плат; ]Средата й бе бродирана чрез любовта на ерусалимските дъщери.

11

Излезте, сионови дъщери, та вижте цар Соломона С венеца, с който го венча майка му в деня на женитбата му, И в деня, когато сърцето му се веселеше.