Притчи 30

1

Думите на Якеевия син Агур, Массовия [цар, Които] той изговори: - Изморих се, о Боже, изморих се, о Боже, Изнурих се;

2

Защото съм по-скотски от кой да бил човек, И нямам човешки разум;

3

[Понеже] не научих мъдрост, Нито имам знание за Всесветия.

4

Кой е възлязъл на небето и слязъл? Кой е събрал вятъра в шепите си? Кой е вързал водите в дрехата си? Кой е утвърдил всичките земни краища? Как е името му, и как е името на сина му? [Кажи], ако го знаеш!

5

Всяко слово Божие е опитано; Той е щит на тия, които уповават на Него.

6

Не притуряй на Неговите думи, Да не би да те изобличи и се укажеш лъжец.

7

Две неща прося от Тебе: Не ми ги отказвай преди да умра: -

8

Отдалечи от мене измамата и лъжата; Не ми давай ни сиромашия, ни богатство; Храни ме с хляба, който ми се пада;

9

Да не би да се преситя, и се отрека [от Тебе] и [да] кажа: Кой е Господ? Или да не би да осиромашея та да открадна, И [да] употребя скверно името на моя Бог.

10

Не одумвай слуга пред господаря му, Да не би да те закълне и ти да се намериш виновен.

11

Има поколение, което кълне баща си, И не благославя майка си.

12

Има поколение, което е чисто пред своите си очи, Обаче не е измито от нечистотата си.

13

Има поколение - колко високо са очите им И [колко] са надигнати клепачите им!

14

Има поколение, чиито зъби са мечове, и челюстните му зъби ножове, За да изпояжда от земята сиромасите, И немотните сред човеците.

15

Пиявицата има две дъщери, [които викат]: Дай, дай! Три неща има, които са ненаситни, - Дори четири, които не казват: Стига! -

16

Адът и неплодната утроба, Земята, която не се насища с вода, И огънят, който не казва: Стига;

17

Окото, което се присмива на баща си, И презира покорност към майка си, Гарвани от долината ще го изкълват, И орлови пилци ще го изядат.

18

Три неща има, които са непостижими за мене, - Дори четири, които не разбирам:

19

Следите на орел по въздуха, Следите на змия върху канара, Следите на кораб всред морето, И следите на мъж при девица.

20

Такъв е пътят и на жена прелюбодейка - Яде, бърше си устата и казва: Не съм извършила беззаконие.

21

Поради три неща се тресе земята, Да! поради четири тя не може да търпи:

22

Поради слуга, когато стане цар, И безумен, когато се насити с хляб;

23

Поради омразна жена, когато се омъжи, И слугиня, която измества господарката си.

24

Четири неща има на земята, които са малки, Но са извънредно мъдри:

25

Мравките, [които] не са силни люде, Но лете приготвят храната си;

26

Кролиците, [които] са слаби люде, Но поставят жилищата си на канара;

27

Скакалците, [които] нямат цар, Но излизат всички по дружини;

28

И гущерът, [който] можеш да хванеш в ръка, Но пак се намира в царските палати.

29

Три неща има, които вървят величаво, Дори четири, които ходят благородно:

30

Лъвът, който е най-силен от животните, И не се връща надире пред никого;

31

Стегнатият през корем [кон]; козелът; И царят, против когото не може да се въстава.

32

Ако си постъпил безумно, като си се надигнал, Или ако си намислил зло, [тури] ръка на устата си.

33

Защото [както], като се бие мляко, изважда се масло, И като се блъска нос, изважда се кръв, Така и, като се подбужда гняв, изкарва се крамола.