Притчи 3

1

Сине мой, не забравяй поуката ми, И сърцето ти нека пази заповедите ми,

2

Защото дългоденствие, години от живот И мир ще ти притурят те.

3

Благост и вярност нека не те оставят; Вържи ги около шията си, Начертай ги на плочата на сърцето си.

4

Така ще намериш благоволение и добро име Пред Бога и човеците.

5

Уповавай на Господа от все сърце, И не се облягай на своя разум.

6

Във всичките си пътища признавай Него, И Той ще оправя пътеките ти.

7

Не мисли себе си за мъдър; Бой се от Господа, и отклонявай се от зло;

8

Това ще бъде здраве за тялото ти И влага за костите ти.

9

Почитай Господа от имота си И от първаците на всичкия доход.

10

Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие, И линовете ти ще се преливат с ново вино.

11

Сине мой, не презирай наказанието от Господа, И да ти не дотегва, когато Той те изобличава,

12

Защото Господ изобличава оня, когото люби, Както и бащата сина, който му е мил.

13

Блажен оня човек, който е намерил мъдрост, И човек, който е придобил разум,

14

Защото търговията с нея е по-износна от търговията със сребро, И печалбата от нея [по-скъпа] от чисто злато.

15

Тя е по-скъпа от безценни камъни И нищо, което би пожелал ти, не се сравнява с нея.

16

Дългоденствие е в десницата й, А в левицата й богатство и слава.

17

Пътищата й са пътища приятни, И всичките й пътеки мир.

18

Тя е дърво на живот за тия, които я прегръщат И блажени са ония, които я държат.

19

С мъдрост Господ основа земята, С разум утвърди небето.

20

Чрез Неговото знание се разтвориха бездните И от облаците капе роса.

21

Сине мой, тия [неща] да се не отдалечават от очите ти; Пази здравомислие и разсъдителност,

22

Така те ще бъдат живот на душата ти И украшение на шията ти.

23

Тогава ще ходиш безопасно по пътя си, И ногата ти не ще се спъне.

24

Когато лягаш не ще се страхуваш; Да! ще лягаш и сънят ти ще бъде сладък.

25

Не ще се боиш от внезапен страх, Нито от бурята, когато нападне нечестивите,

26

Защото Господ ще бъде твое упование, И ще опази ногата ти да се не хване.

27

Не въздържай доброто от ония, на които се дължи, Когато ти дава ръка да [им] го направиш.

28

Не казвай на ближния си: Иди върни се пак, И ще ти дам утре, Когато имаш при себе си [това, което му се пада].

29

Не измисляй зло против ближния си, Който с увереност живее при тебе.

30

Не се карай с някого без причина Като не ти е направил зло.

31

Не завиждай на насилник човек, И не избирай ни един от пътищата му,

32

Защото Господ се гнуси от опакия, Но интимно общува с праведните.

33

Проклятия от Господа има в дома на нечестивия; А Той благославя жилището на праведните.

34

Наистина Той се присмива на присмивачите, А на смирените дава благодат.

35

Мъдрите ще наследят слава, А безумните ще отнесат срам.