Притчи 21

1

Сърцето на царя е в ръката на Господа, [като] водни бразди; Той на където иска го обръща.

2

Всичките пътища на човека са прави в неговите очи, Но Господ претегля сърцата.

3

Да върши човек правда и правосъдие Е по-угодно за Господа от жертва

4

Надигнато око и горделиво сърце, Които за нечестивите са светилник, е грях.

5

Мислите на трудолюбивите [спомагат] само [да има] изобилие, А на всеки припрян само - оскъдност.

6

Придобиването на съкровища с лъжлив език е преходна пара; Които ги търсят, [търсят] смърт.

7

Грабителството на нечестивите ще ги отвлече, Защото отказват да вършат това, което е право.

8

Пътят на развратния човек е твърде крив, А делото на чистия е право.

9

По-добре да живее някой в ъгъл на покрива, Нежели в широка къща със свадлива жена.

10

Душата на нечестивия желае зло, Ближният му не намира благоволение пред очите му.

11

Когато се накаже присмивателя, простият става по-мъдър, И когато се поучава мъдрия, той придобива знание.

12

Справедливият [Бог] наблюдава дома на нечестивия, Той съсипва нечестивите до унищожение.

13

Който затуля ушите си за вика на сиромаха, - Ще викне и той, но няма да бъде послушан.

14

Тайният подарък укротява ярост, И подаръкът в пазуха [укротява] силен гняв.

15

Радост е на праведния да върши правосъдие, А измъчване е за ония, които вършат беззаконие.

16

Човек, който се отбие от пътя на разума, Ще стигне в събранието на мъртвите.

17

Който обича удоволствие осиромашава, Който обича вино и масло не забогатява.

18

Нечестивият [ще бъде] откуп за праведния, И коварният наместо праведните.

19

По-добре да живее някой в пуста земя, Нежели със свадлива жена и досада.

20

Скъпоценно съкровище и масло [се намират] в жилището на мъдрия, А безумният човек ги поглъща.

21

Който следва правда и милост, Намира живот, правда и чест.

22

Мъдрият превзема с пристъп града на мощните, И събаря силата, на която те уповават.

23

Който въздържа устата си и езика си Опазва душата си от смущения.

24

Присмивател се нарича оня горделив и надменен човек, Който действува с високоумна гордост.

25

Желанието на ленивия го умъртвява, Защото ръцете му не искат да работят,

26

Той се лакоми цял ден, А праведният дава и не му се свиди.

27

Жертвата на нечестивите е мерзост, - Колко повече, когато я принасят за нечестива цел!

28

Лъжливият свидетел ще загине, А човек, който слуша [поука - ще го търсят да] говори всякога.

29

Нечестив човек прави дръзко лицето си, А праведният оправя пътищата си.

30

Няма мъдрост, няма разум, Няма съвещание против Господа.

31

Конят се приготвя за деня на боя, Но избавлението е от Господа.