Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Притчи 19

1

По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си, Нежели оня, който е с извратени устни а при това безумен.

2

Наистина ожидане без разсъдък не е добро, И който бърза с нозете си, сбърква [пътя си].

3

Безумието на човека изкривява пътя му, И сърцето му негодува против Господа.

4

Богатството притуря много приятели, А сиромахът бива оставен от приятеля си.

5

Лъжливият свидетел няма да остане ненаказан, И който издиша лъжи няма да избегне.

6

Мнозина търсят благоволението на щедрия, И всеки е приятел на онзи, който дава подаръци.

7

Всичките братя на сиромаха го мразят, - Колко повече отбягват от него приятелите му! - Той тича след тях с [умолителни] думи, но тях ги няма.

8

Който придобива ум обича своята си душа; Който пази благоразумие ще намери добро.

9

Лъжлив свидетел няма да остане ненаказан, И който издиша лъжи ще загине.

10

Изнежеността не прилича на безумен, - Много по-малко на слуга да властвува над началници.

11

Благоразумието на човека възпира гнева му, И слава е за него да се не взира в престъпление.

12

Гневът на царя е като реване на лъв, А благоволението му е като роса на тревата.

13

Безумен син е бедствие за баща си, И препирните на жена са непрестанно капене.

14

Къща и богатство се оставят наследство от бащите, Но благоразумна жена е от Господа.

15

Леността хвърля в дълбок сън, И бездейна душа ще гладува

16

Който пази заповедта пази душата си, А който немари пътищата си ще загине.

17

Който показва милост към сиромаха заема Господу, И Той ще му въздаде за благодеянието му.

18

Наказвай сина си докато има надежда, И не закоравявай сърцето си да го [оставиш да] загине.

19

Яростен човек ще понесе наказание; Защото, ако и да го избавиш, трябва пак същото да направиш.

20

Слушай съвет и приемай поука, За да станеш мъдър в сетнините си.

21

Има много помисли в сърцето на човека, Но намерението Господно, то ще устои.

22

Милосърдието на човека е чест нему, И сиромах човек е по-добър от този, който разочарова.

23

Страхът от Господа спомага към живот; Който [го има] ще си ляга наситен и не ще срещне зло.

24

Ленивият затопява ръката си в паницата И не ще нито в устата си да я повърне.

25

Ако биеш присмивателя, простият ще стане внимателен; И ако изобличиш благоразумния, той ще придобие знание.

26

Който опропастява баща си [и] пропъжда майка си, Той е син, който причинява срам и нанася позор.

27

Престани, сине мой, да слушаш съвети, Които те отклоняват от мъдростта.

28

Лошият свидетел се присмива на правосъдието; И устата на нечестивите поглъщат беззаконие.

29

Присъди се приготвят за присмивателите, И бой за гърба на безумните.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940