A A A A A
Българска Библия 1940

Притчи 12

1

  Който обича поправление, обича знание, Но който мрази изобличения е невеж.

2

  Добрият човек намира благоволение пред Господа; А зломисленика Той ще осъди.

3

  Човек няма да се утвърди чрез беззаконие, А коренът на праведните не ще се поклати.

4

  Добродетелната жена е венец на мъжа си; А оная, която докарва срам, е като гнилота в костите му.

5

  Мислите на праведните са справедливи, А намеренията на нечестивите са коварство.

6

  Думите на нечестивите са засада за кръвопролитие; А устата на праведните ще ги избавят.

7

  Нечестивите се съсипват и няма ги, А домът на праведните ще стои.

8

  Човек бива похвален според разума си, А опакият в сърце ще бъде поругаван.

9

  По-щастлив е скромният, който слугува на себе си, От онзи, който се надига и няма хляб.

10

  Праведният се грижи за живота на добитъка си, А благостите на нечестивите са немилостиви.

11

  Който обработва земята си ще се насити с хляб, А който следва суетни [неща] е без разум.

12

  Нечестивият търси [такава] корист, [каквато] вземат злите, А коренът на праведния дава [плод].

13

  В престъплението на устните се намира опасна примка, А праведният ще се отърве от затруднение.

14

  От плода на устата си човек се насища с добрини; И според делата на ръцете на човека му се въздава.

15

  Пътят на безумния е прав в неговите очи, А който е мъдър, той слуша съвети.

16

  Безумният показва явно отегчението си, А благоразумният скрива оскърблението.

17

  Който диша истина възвестява правдата, А лъжесвидетелят - измамата.

18

  Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като нож, А езикът на мъдрите докарва здраве.

19

  Устните, [които говорят] истината, ще се утвърдят за винаги, А лъжливият език [ще трае] за минута.

20

  Измама има в сърцето на ония, които планират зло; А радост имат тия, които съветват за мир.

21

  Никаква пакост няма да се случи на праведния, А нечестивите ще се изпълнят със злощастие.

22

  Лъжливите устни са мерзост Господу, А ония, които постъпват вярно, са приятни Нему.

23

  Благоразумният човек покрива знанието [си], А сърцето на безумните изказва глупостта [си].

24

  Ръката на трудолюбивите ще властвува, А ленивите ще бъдат подчинени.

25

  Теготата смирява човешкото сърце, А благата дума го развеселява.

26

  Праведният води ближния си, А пътят на нечестивите въвежда [самите] тях в заблуждение.

27

  Ленивият не пече лова си; Но скъпоценностите на човеците са на трудолюбивия.

28

  В пътя на правдата има живот, И в пътеката й няма смърт.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940