Притчи 11

1

Неточни везни са мерзост Господу; А точни грамове са угодни Нему.

2

Дойде ли гордост, дохожда и срам. А мъдростта е със смирените.

3

Незлобието на справедливите ще ги ръководи, А извратеността на коварните ще ги погуби.

4

В ден на гняв богатството не ползува, А правдата избавя от смърт.

5

Правдата на непорочния ще оправя пътя му, А нечестивият ще падне чрез своето нечестие.

6

Правдата на справедливите ще ги избави, А коварните ще се хванат в злобата си.

7

Когато умира нечестивият, ожиданото от него загива; Така загива надеждата на насилниците.

8

Праведният се отървава от беда; А вместо него изпада в нея нечестивият.

9

Безбожният погубва ближния си с устата си. Но чрез знанието на праведните ще се избави.

10

Когато благоденствуват праведните, градът се весели; И когато погиват нечестивите става тържество.

11

Чрез благословението върху праведните градът се въздига, А чрез устата на нечестивите се съсипва.

12

Който презира ближния си е скудоумен; А благоразумният човек мълчи.

13

Одумникът обхожда и открива тайните, А верният духом потайва работата.

14

Дето няма мъдро ръководене, народът пропада, А в многото съветници [има] безопасност.

15

Който поръчителствува за чужд човек, зле ще пострада, А който мрази поръчителството е в безопасност.

16

Благодатната жена придобива чест; И насилниците придобиват богатство.

17

Милостивият човек струва добро на себе си, А жестокият смущава своето тяло.

18

Нечестивият придобива измамлива печалба, А който сее правда [има] сигурна награда.

19

Който е утвърден в правдата, [ще стигне] живот, А който се стреми към злото [съдействува] за своята смърт.

20

Развратените в сърце са мерзост Господу; А непорочните в пътя си са угодни Нему.

21

[Даже] ръка с ръка [да се съедини, пак] нечестивият няма да остане ненаказан; А потомството на праведните ще се избави.

22

[Както е] златна халка на носа на свиня, Така е красивата, но безразсъдна жена.

23

Желаното от праведните е само добро, А ожиданото от нечестивите е надменност.

24

Един разпръсва [щедро], но [пак] има повече изобилие, А друг се скъпи без мяра, но пак [стига] до немотия,

25

Благотворната душа ще бъде наситена; И който пои, сам ще бъде напоен.

26

Който задържа жито ще бъде проклинат от народа, А който продава, благословение [ще почива] на главата му.

27

Който усърдно търси доброто, търси [и] благоволение, А който търси злото, то ще дойде и върху него.

28

Който уповава на богатството си, ще падне, А праведните ще цъфтят като зелен лист.

29

Който смущава своя си дом ще наследи вятър; И безумният [ще стане] слуга на мъдрия по сърце.

30

Плодът на праведния е дърво на живот; И който е мъдър придобива души.

31

Ето, [и] на праведния се въздава на земята, - Колко повече на нечестивия и на грешния!