Старият завет
Нов завет
Bulgarian Bible 1940
← 36

Изход 37

38 →
1

И направи Веселеил ковчега от ситимово дърво, дълъг два лакътя и половина, широк лакът и половина, и лакът и половина висок.

2

Обкова го отвътре и отвън с чисто злато, и направи му златен венец наоколо.

3

И изля за него четири златни колелца за четирите му долни ъгъла, две колелца на едната му страна, и две колелца на другата му страна.

4

Направи и върлини от ситимово дърво и обкова ги със злато.

5

И провря върлините през колелцата от страните на ковчега за да се носи ковчегът.

6

И направи умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина дълго, и лакът и половина широко.

7

И направи два херувима от злато, изковани ги направи, на двата края на умилостивилището,

8

един херувим на единия край, и един херувим на другия край; част от самото умилостивилище направи херувимите на двата му края.

9

И херувимите бяха с разперени отгоре крила, и покриваха с крилата си умилостивилището; и лицата им бяха едно срещу друго; към умилостивилището бяха [обърнати] лицата на херувимите.

10

И направи трапезата от ситимово дърво, два лакътя дълга, един лакът широка, и лакът и половина висока.

11

Обкова я с чисто злато, и направи й златен венец наоколо.

12

Направи й наоколо и перваз, една длан широк, и направи златен венец около перваза й.

13

И изля за нея четири златни колелца, и постави колелцата на четирите ъгъла, които бяха при четирите й нозе.

14

До самия перваз бяха колелцата, като влагалища на върлините, за да се носи трапезата.

15

Направи върлините от ситимово дърво, и обкова ги със злато, за да се носи трапезата с тях.

16

И направи от чисто злато приборите, които бяха на трапезата, блюдата й, темянниците й, тасовете й, и поливалниците й, за употреба при възлиянията.

17

И направи светилника от чисто злато; изкован направи светилника; стъблото му, клоновете му, чашките му, топчиците му и цветята му бяха част от самия него.

18

Шест клона се издаваха от страните му, три клона на светилника, от едната му страна, и три клона на светилника от другата му страна.

19

На единия клон имаше три чашки, като бадеми, една топчица и едно цвете, и на другия клон три чашки като бадеми, една топчица и едно цвете; така и на шестте клона, които се издаваха от светилника.

20

И на [стъблото] на светилника имаше четири чашки като бадеми, с топчиците им и цветята им.

21

И на шестте клона, които се издаваха от светилника, имаше под [първите] два клона една топчица, под [вторите] два клона една топчица [и] под [третите] два клона една топчица.

22

Топчиците им и клоновете им бяха част от самия него; светилникът беше цял изкован от чисто злато.

23

И направи седемте му светила, щипците му и пепелниците му от чисто злато.

24

От един талант чисто злато направи него и всичките му прибори.

25

И направи кадилния олтар от ситимово дърво, един лакът дълъг и един лакът широк, четвъртит; и височината му беше два лакътя; а роговете му бяха част от самия него.

26

Обкова с чисто злато върха му, страните му наоколо, и роговете му; и направи му златен венец наоколо.

27

А под венеца му му направи две златни колелца, близо при двата му ъгъла, на двете му страни, за да бъдат влагалища на върлините, за да го носят с тях.

28

Върлините направи от ситимово дърво, и обкова ги със злато.

29

И направи светото миро за помазване, и чистия благоуханен темян, според изкуството на мироварец.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940