Изход 36

1

[Моисей каза още]: Веселеил, Елиав и всеки, който умее, в чието сърце Господ е турил мъдрост и разум, за да знае да върши каква да била работа, за службата на светилището, нека работят според всичко, което Господ е заповядал.

2

Тогава Моисей повика Веселеила, Елиава и всеки, който умееше, в чието сърце Господ беше турил мъдрост, всеки, когото сърцето подбуждаше да дойде при работата да я извърши;

3

и те приеха от Моисея всичките приноси, които израилтяните бяха принесли, за да изработят работата за службата на светилището. А като му принасяха всяка заран още доброволни приноси,

4

всичките мъдри мъже, които работеха на цялата работа, за светилището, дойдоха, всеки от работата, която вършеше,

5

та говориха на Моисея, казвайки: Людете донасят много повече отколкото е нужно да служи за работата, която Господ заповяда да се извърши.

6

Затова Моисей заповяда та прогласиха в стана, като казаха: Никой мъж или жена да не работи вече за принос за светилището. И тъй, людете се въздържаха та не принасяха вече.

7

Защото материалът, който имаха, беше им доволно, за да извършат всичката работа, и даже повече.

8

И всичките изкусни мъже измежду ония, които работеха, направиха скинията от десет завеси от препреден висон и от синя, морава и червена материя, и на тях навезаха изкусно изработени херувими.

9

Дължината на всяка завеса беше двадесет и осем лакътя, а широчината на всяка завеса четири лакътя; всичките завеси имаха една мярка.

10

И скачи петте завеси една с друга, и [другите] пет завеси скачи една с друга.

11

И направи сини петелки по края на оная завеса, която беше последна от [първите] скачени завеси; така направи и по края на последната завеса от вторите скачени завеси.

12

Петдесет петелки направи на едната завеса, и петдесет петелки направи по края на завесата, която беше във вторите скачени завеси; петелките бяха една срещу друга.

13

Направи и петдесет златни куки и скачи завесите една за друга с куките; така скинията стана едно цяло.

14

После направи завеси от козина за покрив над скинията; единадесет такива завеси направи;

15

дължината на всяка завеса беше тридесет лакътя, и широчината на всяка завеса четири лакътя; единадесетте завеси имаха една мярка.

16

И скачи петте завеси отделно и шестте завеси отделно.

17

И направи петдесет петелки по края на оная завеса, която беше последна от [първите] скачени завеси и петдесет петелки по края на завесата, която беше [последна] от вторите скачени завеси.

18

Направи и петдесет медни куки, за да съедини покрива в едно цяло.

19

И направи покрив за скинията от червенобоядисани овнешки кожи, и отгоре му едно покривало от язовски кожи.

20

И направи дъските за скинията от ситимово дърво, които да стоят изправени.

21

Дължината на всяка дъска беше десет лакътя, и широчината на всяка дъска лакът и половина.

22

Във всяка дъска имаше два шипа, един срещу друг; така направи за всичките дъски на скинията.

23

И направи дъските за скинията двадесет дъски за южната страна, към пладне;

24

и под двадесетте дъски направи четиридесет сребърни подложки, две подложки под една дъска, за двата й шипа, и две подложки под друга дъска, за двата й шипа.

25

Също за втората страна на скинията, която е северната, направи двадесет дъски,

26

и четиридесетте им сребърни подложки две подложки под една дъска, и две подложки под друга дъска.

27

А за задната страна на скинията, западната, направи шест дъски.

28

И направи две дъски за ъглите на скинията от задната страна.

29

Те бяха скачени отдолу, а отгоре бяха свързани посредством едно колелце; така направи и за двете [дъски] на двата ъгъла.

30

Така бяха осем дъски, и сребърните им подложки шестнадесет подложки, по две подложки под всяка дъска.

31

И направи лостове от ситимово дърво, пет за дъските от едната страна на скинията,

32

пет лоста за дъските от другата страна на скинията, и пет лоста за дъските от задната страна на скинията, към запад.

33

И направи средният лост да преминава през средата на дъските от край до край.

34

И обкова дъските със злато, и направи колелцата им от злато за влагалища на лостовете и обкова лостовете със злато.

35

И направи завесата от синьо, мораво, червено и препреден висон, и навеза на нея изкусно изработени херувими.

36

И направи за нея четири стълба от ситимово дърво, които обкова със злато; куките им бяха златни; и изля за тях четири сребърни подложки.

37

Направи и покривка за входа на шатъра, везана работа, от синьо, мораво, червено и препреден висон,

38

и петте му стълба и куките им; и обкова върховете им и връзките им със злато; а петте им подложки бяха медни.