Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Изход 28

1

А ти вземи при себе си измежду израилтяните брата си Аарона и синовете му с него, за да Ми свещенодействуват; Аарона, и Аароновите синове Надава, Авиуда, Елеазара и Итамара.

2

И да направиш свети одежди на брата си Аарона, за слава и великолепие.

3

И кажи на всичките умни мъже, които Аз изпълних с дух на мъдрост, да направят одежди на Аарона за освещение, та да Ми свещенодействува.

4

Ето одеждите, които ще направят: нагръдник и ефод, мантия и пъстротъкан хитон, митра и пояс; и да направят свети одежди на брата ти Аарона и на синовете му, за да Ми свещенодействуват.

5

И те нека приемат [от людете приносите им] от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.

6

Да направят ефодът изкусна работа от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.

7

На двата му края да има две презрамки, които да се връзват за да се държи заедно.

8

И препаската върху ефода, която ще е над него, да бъде еднаква с него по направата му и част от самия [ефод], от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.

9

Да вземеш и два ониксови камъка, и да изрежеш на тях имената на синовете на Израиля,

10

шест от имената им на единия камък, и имената на останалите шестима на другия камък, по [реда на] раждането им.

11

С изкуството на каменорезец, както се изрязва печат, да изрежеш на двата камъка имената на синовете на Израиля; и да ги вложиш в златни гнездица.

12

И да туриш тия два камъка на презрамките на ефода, камъни за спомен на израилтяните; и Аарон ще носи имената им за спомен пред Господа на двете си рамена.

13

И да направиш златни гнездица,

14

и две верижки от чисто злато - изплетени от венцеобразна работа да ги направиш, и да закрепиш плетените верижки в гнездицата им.

15

Да направиш съдебния нагръдник изкусна изработка; според направата на ефода да го направиш; от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон да го направиш.

16

Да бъде четвъртит, двоен, една педя дълъг и една педя широк.

17

И да закрепиш на него камъни, четири реда камъни, ред сард, топаз и смарагд да е първият ред,

18

вторият ред: антракс, сапфир и адамант;

19

третият ред: лигирий, агат и аметист;

20

а четвъртият ред: хрисолит, оникс и яспис; да бъдат закрепени в златните си гнездица.

21

Камъните да бъдат дванадесет, според имената на синовете на Израиля, според техните имена, както се изрязва печат; да бъдат за дванадесетте племена, всеки [камък] според името му.

22

И на нагръдника да направиш изплетени верижки, венцеобразна работа от чисто злато.

23

И да направиш на нагръдника две златни колелца и да туриш двете колелца на двата края на нагръдника.

24

Тогава да провреш двете венцеобразни златни верижки през двете колелца в краищата на нагръдника.

25

А [другите] два края на двете венцеобразни верижки да свържеш с двете гнездица, и да ги туриш на презрамките на ефода откъм външната му страна.

26

Да направиш още две златни колелца; които да туриш на другите два края на нагръдника, на оная му страна, която е откъм вътрешната страна на ефода.

27

Да направиш и[ други] две златни колелца, които да туриш отдолу на двете презрамки на ефода, откъм външната му страна, там гдето се събират краищата му, над изкусно изработената препаска на ефода.

28

И да връзват нагръдника чрез колелцата му за колелцата на ефода със син ширит, за да бъде над изкусно изработената препаска на ефода, и за да се не отделя нагръдникът от ефода.

29

Така Аарон, когато влиза в светото място, ще носи, винаги имената на синовете на Израиля върху съдебния нагръдник на сърцето си, за спомен пред Господа.

30

На съдебния нагръдник да положиш и Урима и Тумима, които да бъдат на Аароновото сърце когато влиза пред Господа; и Аарон да носи винаги съда на израилтяните на сърцето си пред Господа.

31

Да направиш мантията на ефода цяла от синьо.

32

В средата на върха й да има отвор, какъвто е отворът на бронята; и ще има тъкана обтока около отвора си, за да се не съдира.

33

И по полите й да направиш нарове от синьо, мораво и червено, наоколо по полите й, и златни звънци наоколо помежду им, -

34

златен звънец и нар, златен звънец и нар, наоколо по полите на мантията.

35

И Аарон да я носи, когато служи, та звънтенето й да се чува когато влиза в светото място пред Господа, и когато излиза, за да не умре.

36

Да направиш и плочица от чисто злато, на която да изрежеш, както се изрязва печат, Свет Господу.

37

Да я туриш на син ширит, за да бъде на митрата; в предната страна на митрата да бъде;

38

така да бъде на Аароновото чело, когато носи Аарон нечестието на светите неща, които израилтяните ще посвещават във всичките си свети приноси; тя да бъде винаги на челото му, за да бъдат те приемани пред Господа.

39

И да направиш пъстротъкания хитон от висон, да направиш митра от висон и да направиш - везана работа.

40

А за Аароновите синове да направиш хитони, и пояси да им направиш, и гъжви да им направиш, за слава и великолепие.

41

С тия [одежди] да облечеш брата си Аарона и синовете му с него, и да ги помажеш, да ги посветиш и да ги осветиш, за да Ми свещенодействуват.

42

Да им направиш и ленени гащи, които да покриват голотата на тялото им; нека [покриват] бедрата им от кръста [надолу];

43

и нека ги носят Аарон и синовете му, когато влизат в скинията за срещане, или когато пристъпват при олтара, за да служат в светото място, да не би да си навлекат грях та да умрат. [Това] да е за вечен закон за него и за потомството му подир него.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940