Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Изход 27

1

Да направиш олтара от ситимово дърво, пет лакътя широк; четвъртит да бъде олтарът, и височината му да бъде три лакътя.

2

На четирите му ъгъла да му направиш рогове; роговете да бъдат част от самия него; и да го обковеш с мед.

3

Да му направиш и гърнета за изнасяне на пепелта и лопатите му, тасовете му, вилиците му и въглениците му; медни да направиш всичките му прибори.

4

И да му направиш медна решетка във вид на мрежа, и на четирите ъгъла на мрежата да направиш четири медни колелца.

5

И да я положиш под полицата, [която е] около олтара отдолу, така щото мрежата да стигне до средата на олтара.

6

Да направиш и върлини за олтара, върлини от ситимово дърво, които да обковеш с мед.

7

Върлините да се проврат през колелцата, и върлините да бъдат от двете страни на олтара, за да се носи с тях.

8

Кух, от дъски, да направиш [олтара] посред, както ти се показа на планината, така да го направиш.

9

Да направиш двора на скинията; за южната страна, към пладне, да има за двора завеси от препреден висон; дължината им за едната страна да бъде сто лакътя.

10

Стълбовете му да бъдат двадесет, и медните им подложки двадесет; а куките на стълбовете и връзките им да бъдат сребърни.

11

Също на длъж по северната страна да има завеси дълги сто лакътя, и за тях двадесет стълба и двадесетте им медни подложки; а куките на стълбовете и връзките им да бъдат сребърни.

12

После, за широчината на двора, на западната страна, да има петдесет лакътя завеси; за тях да има десет стълба и десетте им подложки.

13

Широчината на двора на предната страна, към изток, да бъде петдесет лакътя.

14

И завесите за едната страна [на входа] да бъдат [дълги] петнадесет лакътя, и за тях три стълба и трите им подложки.

15

Също и за другата страна да има завеси петнадесет лакътя [дълги], и за тях три стълба с трите им подложки.

16

А за входа на двора да има покривка, [дълга] двадесет лакътя, везана работа от синьо, мораво, червено и препреден висон, и за тях четирите им подложки.

17

Всичките стълбове около двора да бъдат опасани със сребро: куките им да бъдат сребърни, а подложките им медни.

18

Дължината на двора да е сто лакътя, широчината навсякъде петдесет лакътя, а височината пет лакътя; [завесите му да са] от препреден висон, и подложките [на стълбовете му] медни.

19

Всичките прибори на скинията, за всяка служба в нея, всичките й колове, и всичките колове на двора, да бъдат медни.

20

И ти заповядай на израилтяните да ти донасят дървено масло първоток, чисто, за осветление, за да горят винаги светилата.

21

В шатъра за срещане, извън завесата, която е пред [плочите на] свидетелството, Аарон и синовете му да ги нареждат [да горят] от вечер до заран пред Господа. Това да бъде вечен закон за израилтяните във всичките им поколения.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940