Изход 26

1

При това, да направиш скинията от десет завеси от препреден висон, и от синя, морава и червена материя; на тях да навезеш изкусно изработени херувими.

2

Дължината на всяка завеса да бъде двадесет и осем лакътя, и широчината на всяка завеса четири лакътя, всичките завеси да имат една мярка.

3

Петте завеси да бъдат скачени една с друга; и [другите] пет завеси да бъдат скачени една с друга.

4

И да направиш сини петелки по края на оная завеса, която е последна от [първите] скачени завеси; така да направиш и по края на последната завеса от вторите скачени завеси.

5

Да направиш петдесет петелки на едната завеса, и петдесет петелки да направиш по края на завесата; която е във вторите скачени завеси; петелките да са една срещу друга.

6

Да направиш и петдесет златни куки, и с куките да скачиш завесите една за друга; така скинията ще бъде едно цяло.

7

Да направиш завеси от козина за покрив над скинията; да направиш единадесет такива завеси;

8

дължината на всяка завеса да бъде тридесет лакътя, и широчината на всяка завеса четири лакътя; единадесетте завеси да имат една мярка.

9

И да скачиш петте завеси отделно и шестте завеси отделно; а шестата завеса да прегънеш на две към лицето на скинията.

10

И да направиш петдесет петелки по края на оная завеса, която е последна от [първите] скачени завеси, и петдесет петелки по края на завесата, която е [последна] от вторите скачени завеси.

11

И да направиш петдесет медни куки и да вкараш куките в петелките, и [така] да съединиш покрива та да е едно цяло.

12

И оная част, която остава повече от завесите на покрива, половината на завесата, която остава, нека виси над задната страна на скинията.

13

И един лакът от едната страна и един лакът от другата страна от онова, което остава повече от дължината на завесите на покрива, да виси по страните на скинията отсам и оттам, за да я покрива.

14

Тоже да направиш покрив за скинията от червенобоядисани овнешки кожи, и отгоре му едно покривало от язовски кожи.

15

Да направиш за скинията дъски от ситимово дърво, които да стоят изправени.

16

Десет лакътя да бъде дължината на всяка дъска, и лакът и половина широчината на всяка дъска;

17

и два шипа да има във всяка дъска, един срещу друг; и така да направиш на всички дъски на скинията.

18

И дъските на скинията да направиш двадесет дъски за южната страна, към пладне;

19

и под двадесетте дъски да поставиш четиридесет сребърни подложки, две подложки под една дъска за двата й шипа, и две подложки под друга дъска за двата й шипа.

20

Също за втората страна на скинията, която е северната, [да направиш] двадесет дъски,

21

и четиридесетте им сребърни подложки, две подложки под една дъска, и две подложки под друга дъска.

22

А за задната страна на скинията, западната, да направиш шест дъски,

23

И две дъски да направиш за ъглите на скинията от задната страна;

24

да са скачени отдолу, а отгоре да са свързани посредством едно колелце; така да бъде за двете [дъски]; те нека бъдат за двата ъгъла.

25

Така да бъдат осем дъски, и сребърните им подложки шестнадесет подложки, две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска.

26

И да направиш лостове от ситимово дърво, пет за дъските от едната страна на скинията;

27

пет лоста за дъските от другата страна на скинията, и пет лоста за дъските от задната страна на скинията, към запад.

28

И средният лост, който е в средата на дъските, да преминава от край до край.

29

Дъските да обковеш със злато, и колелцата им да направиш от злато за влагалища на лостовете; да обковеш и лостовете със злато.

30

Да издигнеш скинията според образеца й, който ти бе показан на планината.

31

И да направиш завеса от синьо, мораво, червено и препреден висон, и да навезеш на нея изкусно изработени херувими.

32

И да я окачиш със златни куки на четири обковани със злато стълба от ситимово дърво, [които да стоят] на четири сребърни подложки.

33

Под куките да окачиш завесата; и да внесеш там, отвътре завесата, ковчега [с плочите] на свидетелството, така щото завесата да ви отделя светото място от пресветото.

34

И да положиш умилостивилището върху ковчега [с плочите] на свидетелството в пресветото място.

35

А трапезата да положиш отвън завесата, и светилникът срещу трапезата към южната страна на скинията; а трапезата да положиш към северната страна.

36

И да направиш за врата на шатъра закривка, везана работа, от синьо, мораво, червено и препреден висон.

37

И за покривката да направиш пет стълба от ситимово дърво, които да обковеш със злато; куките им да бъдат златни; и да излееш за стълбовете пет медни подложки.