Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940
← 22

Изход 23

24 →
1

Да не разнасяш лъжлив слух. Да не съдействуваш с неправедния и да не свидетелствуваш в полза на неправдата.

2

Да не следваш множеството да правиш зло; нито да свидетелствуваш в съдебно дело, така щото да се увличаш след множеството, за да изкривиш [правосъдието;]

3

нито да показваш пристрастие към сиромаха в делото му.

4

Ако срещнеш забъркалия се вол или осел на неприятеля си; непременно да му го закараш.

5

Ако видиш, че оселът на ненавистника ти е паднал под товара си, и не ти се иска да му помогнеш [пак] непременно да помогнеш заедно с него.

6

Да не изкривяваш правото на сиромаха между вас в делото му.

7

Отдалечавай се от [всяка] несправедлива работа, и не убивай невинния и праведния; защото Аз няма да оправдая нечестивия.

8

Да не приемаш подаръци; защото подаръците заслепяват видещите и извръщат душите на праведните.

9

И да не угнетяваш чужденеца; защото вие знаете що има на сърцето на чужденеца, понеже и вие сте били чужденци в Египетската земя.

10

Шест години да сееш земята си и да събираш плодовете й;

11

а в седмата да я оставиш да си почива и да не я работиш за да се хранят сиромасите между людете ти [от самораслото], и полските животни нека ядат оставеното от тях. Така да правиш и с лозето си и с маслините си.

12

Шест дена да вършиш работите си; а в седмия ден да си почиваш, за да се отмори волът ти и оселът ти, и да си отдъхне синът на слугинята ти и чужденецът.

13

И внимавайте във всичко що съм ви говорил; и име на други богове да не споменавате, нито да се чува то из устата ви.

14

Три пъти в годината да Ми правиш празник.

15

Да пазиш празника на безквасните хлябове; седем дена да ядеш безквасни хлябове, както съм ти заповядал, на определеното време в месец Авив, защото в него си излязъл из Египет; и никой да не се яви пред Мене с празни ръце;

16

и празника на жетвата, на първите плодове на труда ти, на това, което си посял в нивата; и празника на беритбата при края на годината, когато прибираш плодовете си от нивата.

17

Три пъти в годината всичките твои мъжки да се явяват пред Господа Иеова.

18

Да не принасяш кръвта на жертвата Ми с квасен хляб, нито тлъстината от празника Ми да остава през нощта до сутринта.

19

Най-първите плодове от земята си да принасяш в дома на Господа твоя Бог. Да не свариш яре в млякото на майка му.

20

Ето, изпращам ангел пред тебе да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което съм [ти] приготвил.

21

Внимавайте на него и слушайте гласа му; не го предизвиквайте, защото той няма да прости престъпленията ви; понеже Моето Име е в него.

22

Но ако слушаш внимателно гласа му, и вършиш всичко каквото говоря, тогава Аз ще бъда неприятел на твоите неприятели и противник на твоите противници.

23

Защото ангелът Ми ще върви пред тебе и ще те въведе при аморейците, хетейците, ферезейците, ханаанците, евейците и евусейците; и ще ги изтребя.

24

Да се не кланяш на техните богове, нито да им служиш, нито да вършиш според делата им; а да ги събаряш съвсем, и да изпотрошиш стълбовете им.

25

Но да служиш на Господа вашия Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам [всяка] болест помежду ви.

26

Не ще има пометкиня или бездетна в земята ти, числото на дните ти ще направя пълно.

27

Ще изпратя пред тебе страх от Мене, и ще обезсиля всичките люде, между които отидеш, и ще направя всичките ти неприятели да обърнат гръб пред тебе.

28

Ще изпратя и стършели пред тебе, които ще изгонят отпред тебе евейците, ханаанците и хетейците.

29

Няма да ги изпъдя отпред тебе в една година, да не би да запустее земята и се размножат против тебе полските зверове.

30

Малко по малко ще ги изпъждам отпред тебе, догде се размножиш и завладееш земята.

31

И ще поставя пределите ти от Червеното море до Филистимското море, и от пустинята до река [Евфрат;] защото ще предам местните жители в ръката ви, и ти ще ги изпъдиш отпред себе си.

32

Да не направиш завет с тях нито с боговете им.

33

Да не живеят в земята ти, да не би да те накарат да съгрешиш против Мене; защото ако служиш на боговете им, това непременно ще ти бъде примка.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940