Псалми 97

1

(По слав. 96). Господ царува; нека се радва земята; Нека се веселят множеството острови.

2

Облак и мрак са около Него; Правда и съд са основа на престола Му.

3

Огън отива пред Него. И изгаря противниците Му отвред.

4

Светкавиците Му осветляват вселената; Земята вижда и трепери.

5

Планините се топят като восък от присъствието Господно; От присъствието на Господа на цялата земя.

6

Небесата възвестяват правдата Му; И всичките племена виждат славата Му

7

Нека се посрамят всички, които служат на изваяните идоли, Които се хвалят с кумирите; Поклонете се, Нему всички богове.

8

Чу Сион и се развесели, И Юдовите дъщери се зарадваха, Поради Твоите съдби, Господи.

9

Защото Ти, Господи, си височайши над цялата земя, Превъзвишен си над всичките богове.

10

Вие, които любите Господа мразите злото; Той пази душите на светиите Си, Избавя ги от ръката на нечестивите.

11

Виделина се сее за праведния, И веселие за ония, които са с прави сърца.

12

Веселете се в Господа, вие праведни, И възхвалявайте спомена на Неговата светост.