Псалми 96

1

(По слав. 95). Пейте Господу нова песен, Пейте Господу, всички земи.

2

Пейте Господу, благославяйте името Му, Благовествувайте из ден в ден извършеното от Него избавление.

3

Възвестявайте между народите славата Му, Между всичките племена чудесните Му дела.

4

Защото велик е Господ и твърде достохвален, Достопочитаем е повече от всичките богове.

5

Защото всичките богове на племената са нищожества; А Иеова е направил небесата.

6

Пред Него са блясък и величие, Сила и красота в светилището Му.

7

Отдайте Господу, всички родове на племената, Отдайте Господу слава и сила;

8

Отдайте Господу славата дължима на името Му; Принесете приноси и влезте в дворовете Му.

9

Поклонете се Господу в света премяна; Треперете пред Него всички земи.

10

Кажете между народите: Господ царува; А и при това вселената е утвърдена та да не може да се поклати. Той ще съди племената с правота.

11

Нека се веселят небесата и нека се радва земята. Нека бучи морето и всичко що има в него.

12

Нека се развеселят полетата и всичко, което е на тях: Тогава ще пеят от радост всичките дървета и гората

13

Пред Господа, защото Той иде, Защото иде да съди земята; Ще съди света с правда, И племената във верността Си.