Псалми 93

1

(По слав. 92). Господ царува; облечен е с величие; Облечен е Господ, и опасан с мощ; Още и вселената е утвърдена така щото да не може да се поклати.

2

От векове е утвърден Твоят престол; Ти си от вечността.

3

Господи, пороите издигнаха, Пороите издигнаха гласа си; Пороите издигнаха бученето си.

4

Господ, Който е на високо, Е по-силен от гласовете на големи води, От силните морски вълни.

5

Твоите свидетелства са твърде верни; На Твоя дом, Господи, подобава светост за винаги.