Псалми 9

1

За първия певец по "Умри за сина". Давидов псалом. Ще [Те] славословя, Господи, с цялото си сърце, Ще разкажа всичките Твои чудесни дела.

2

Ще се веселя и ще се радвам в Тебе, Ще възпявам името Ти, Всевишни;

3

Понеже неприятелите ми се връщат назад Падат и гинат пред Твоето присъствие.

4

Защото Ти си защитил правото и делото ми; Седнал на престола, Ти си отсъдил справедливо.

5

Изобличил си народите, изтребил си нечестивите, Изличил си името им до вечни векове.

6

Неприятелите изчезнаха; те са запустели за винаги; Ти си разорил градовете [им], та и поменът им загина.

7

Но Господ седи [Цар] до века, Приготвил е престола Си за съд,

8

И Той ще съди света с правда. Ще отсъди за племената справедливо.

9

И Господ ще бъде прибежище на угнетените, Прибежище в скръбни времена.

10

И ония, които познават името Ти, ще уповават на Тебе; Защото Ти, Господи, не си оставил ония, които Те търсят.

11

Пейте хвали на Господа, Който обитава в Сион, Изявете между племената делата Му;

12

Защото Оня, Който прави изследване за кръвопролития, помни [уповаващите на Него, ]Не забравя викането на кротките.

13

Смили се за мене, Господи; Виж скръбта, [която ми причиняват] ония, които ме мразят. Ти, Който ме дигаш от портите на смъртта;

14

За да разкажа всичко, [поради което] Ти[ си] за хвалене, В портите на Сионовата дъщеря, [И] за да се радвам заради спасителната Ти помощ.

15

Народите затънаха в ямата, [която сами] направиха; В мрежата, която скриха, се улови ногата на сами тях.

16

Господ е станал познат [чрез] правосъдието, [което] е извършил; Нечестивият се впримчва в делото на своите си ръце. (Игаион: Села).

17

Нечестивите ще се върнат в преизподнята, Всичките народи, които забравят Бога.

18

Защото бедният няма да бъде забравен за винаги, Нито ще бъде изгубено за всякога ожидането на кротките.

19

Стани, Господи; да не надделява човек; Да бъдат съдени народите пред Тебе.

20

Господи, докарай страх върху тях; Нека познаят народите, че са само човеци (Села).