Псалми 87

1

(По слав. 86). Псалом, песен за Кореевите потомци. Основания Си на светите хълмове [град],

2

Да! портите на Сиона, Господ обича Повече от всичките Яковови заселища.

3

Славни неща се говорят за тебе, Граде Божий. (Села).

4

Ще спомена Египет и Вавилон. Като от ония, които ме познават. Ето филистимската земя и Тир, с Етиопия: Тоя [народ, ще кажа], се е родил там;

5

Да! за Сион ще се рече: Тоя и оня са се родили в него, И сам Всевишният ще го утвърди.

6

Когато Господ запише племената, ще счете, [Че] това [и онова племе] се е родило там. (Села).

7

Както певците, тъй и свирачите [ще казват]: Всичките ми извори са в Тебе.