Псалми 86

1

(По слав. 85). Давидова молитва. Господи, приклони ухото Си; Послушай ме, защото съм сиромах и немощен.

2

Опази душата ми, защото съм посветен; Ти, Боже мой, спаси слугата Си, който уповава на Тебе.

3

Смили се за мене, Господи, Защото към Тебе викам цял ден.

4

Развесели душата на слугата Си, Защото към Тебе, Господи, издигам душата си.

5

Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш, И многомилостив към всички, които Те призовават,

6

Послушай, Господи, молитвата ми. И внимавай на гласа на молбите ми,

7

В деня на неволята си ще призова Тебе, Защото ще ме послушаш.

8

Между боговете няма подобен на Тебе, Господи, Нито [има] дела подобни на Твоите.

9

Всичките народи, които си направил; ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи, И ще прославят името Ти.

10

Защото си велик и вършиш чудесни неща; Само Ти си Бог.

11

Научи ме, Господи, пътя Си, и ще ходя в истината Ти; Дай ми да се страхувам от името Ти с неразделено сърце,

12

Ще Те хваля, Господи Боже мой, от все сърце, И ще славя името Ти до века.

13

Защото голяма е Твоята милост към мене; И Ти си избавил душата ми от най-дълбоката преизподня.

14

Боже, горделивите се издигнаха против мене, И тълпата на насилниците поиска душата ми; И не поставиха Тебе пред себе си.

15

Но, Господи, Ти си Бог многомилостив и благодатен, Дълготърпелив и изобилващ с милост и вярност.

16

Обърни се към мене и смили се за мене; Дай силата Си на слугата Си, И избави сина на слугинята Си.

17

Покажи ми знак на благоволението [Си, ]За да [го] видят ония, които ме мразят и да се посрамят За гдето Ти, Господи, си ми помогнал и си ме утешил.