Псалми 8

1

За първия певец на гетския инструмент. Давидов псалом. Иеова, Господи наш, Колко е превъзходно Твоето име по цялата земя; Ти си поставил славата Си над небесата.

2

Из устата на младенците и сучещите Укрепил Си сила поради противниците Си, За да накараш да млъкне врагът и отмъстителят.

3

Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, Луната и звездите, които Ти си отредил,

4

[Казвам си:] Що е човек та да го помниш? Или човешки син та да го посещаваш?

5

А Ти си го направил само малко по-долен от ангелите, И със слава и чест си го увенчал.

6

Поставил си го господар над делата на ръцете Си; Всичко си подчинил под нозете му,

7

Всичките овце и говеда, Още и животните на полето,

8

Въздушните птици, морските риби, [И всичко] що минава през морските пътища.

9

Иеова, Господи наш, Колко е превъзходно Твоето име по цялата земя!