Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Псалми 75

1

(По слав. 74). За първия певец, [по] не Разорявай, Асафов псалом. Песен. Славословим Те, Боже, славословим; И е близо [при нас явлението на] името Ти; разгласяват се чудесните Ти дела.

2

Когато уловя определеното време Аз ще съдя с правота.

3

Ако и да се разтопи земята с всичките й жители, Аз закрепявам стълбовете й. (Села).

4

Рекох на надменните: Не постъпвайте надменно, И на нечестивите: Не издигайте рог;

5

Не дигайте високо рога си, Не говорете с корав врат.

6

Защото нито от изток, нито от запад, Нито от планинската пустиня [иде съд;]

7

Но Бог е съдията; Едного Той унижава, а другиго издига.

8

Защото в ръката на Господа [има] чаша, и виното се пени; Тя е пълна с подправено вино, от което и Той налива; И даже дрождето му ще прецедят и ще изпият всичките нечестиви на земята.

9

А аз ще разгласявам винаги Якововия Бог, [Нему] ще пея хваления.

10

И ще отсека всичките рогове на нечестивите; А роговете на праведните ще се издигнат.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940