Псалми 73

1

(По слав. 72). Асафов Псалом. Благ е наистина Бог към Израиля, Към чистосърдечните.

2

А колкото за мене, нозете ми почти се отклониха, Без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми.

3

Защото завидях на надменните, Като гледах благоденствието на нечестивите.

4

Понеже не се притесняват при умирането си, Но тялото им е тлъсто.

5

Не са в [общите] човешки трудове Нито са измъчвани, като [другите] човеци.

6

Затова гордостта като верижка окръжава шията им, Насилието ги облича [като] дреха.

7

Очите им изпъкват от тлъстина; Мечтанията на сърцето им се превишават.

8

Присмиват се и говорят нечестиво за насилие; Говорят горделиво,

9

Издигат устата си до небето, И езикът им обхожда земята.

10

Затова отбиват се при тях людете му; И вода с пълна [чаша] се изпива от тях.

11

И казват: От где знае Бог? И: Има ли знание у Всевишния?

12

Ето, такива са нечестивите! винаги са благополучни! Умножават богатство!

13

Наистина аз съм напразно очистил сърцето си, И съм измил в невинност ръцете си,

14

Тъй като съм измъчван цял ден, И наказван всяка заран.

15

Ако речех да говоря така, Ето, изневерил бих на поколението на чадата Ти;

16

И мислех как да разбера това, Но ми се виждаше много мъчно,

17

До като влязох в Божието светилище И размишлявах върху сетнината им.

18

Ти наистина си ги турил на плъзгави [места], Тръшнал си ги на разорение.

19

Как изведнъж стигат в запустение! Съвършено се довършват от ужаси.

20

Както [се презира] съновидение, когато се събуди [някой, ]Така и Ти, Господи, когато се събудиш, ще презреш образа им,

21

Но [тогава] моето сърце кипеше. И чреслата ми се измъчваха.

22

До толкова бях избезумял и не разбирах! Бях като скот пред Тебе.

23

Обаче аз винаги съм с Тебе, Ти ме хвана за дясната ми ръка.

24

Чрез съвета Си ще ме водиш, И подир това ще ме приемеш [в] слава.

25

Кого имам на небето [освен Тебе?] И на земята не желая [другиго] освен Тебе.

26

Чезне плътта ми и сърцето ми; [Но] Бог е сила на сърцето ми и вечния ми дял.

27

Защото, ето, тия, които се отдалечават от Тебе ще погинат; Ти изтребваш всички, които като блудници Те оставят.

28

Но за мене е добре да се приближа при Бога; [Тебе], Господи Иеова, направих прибежището си, За да възгласявам всичките Твои дела.