Псалми 72

1

(По слав. 71). [Псалом] за Соломона Боже, дай Твоето правосъдие на царя, И правдата Си на царския син,

2

За да съди Твоите люде с правда, И угнетените Ти с правосъдие.

3

Планините ще донесат мир на людете, И хълмовете [мир] с правда.

4

Той ще съди справедливо угнетените между людете, Ще избави чадата на немотните, и ще смаже насилника

5

Ще Ти се боят догде трае слънцето, И догде [съществува] луната, из родове в родове.

6

Той ще слезе като дъжд на окосена ливада, Като ситен дъжд, който оросява земята.

7

В неговите дни ще цъфти праведният, И мир ще изобилва докато трае луната.

8

Той ще владее от море до море, И от Евфрат до краищата на земята.

9

Пред него ще коленичат жителите на пустинята; И неприятелите му ще лижат пръстта.

10

Царете на Тарсис и на островите ще донесат подаръци; Царете на Шева и на Сева ще поднесат дарове.

11

Да! ще му се поклонят всичките царе, Всичките народи ще му слугуват.

12

Защото той ще избави сиромаха, когато вика, И угнетения и безпомощния.

13

Ще се смили за сиромаха и немотния, И ще спаси душите на немотните.

14

От угнетение и насилие ще изкупи душите им; И скъпоценна ще бъде кръвта им пред очите му.

15

И ще живее; и нему ще се даде от шевското злато; Винаги ще се възнася молитва за него, И цял ден ще го благославят.

16

Изобилие от жито ще има на земята, до върховете на планините; Плодът му ще се люлее като ливанската [планина]; И [жителите] по градовете ще цъфтят като земната трева.

17

Името му ще пребъдва до века; Името му ще се продължава докато трае слънцето; И ще се благославят в него човеците; Всичките народи ще го облажават.

18

Благословен да е Господ Бог Израилев, Който Един прави чудеса;

19

И благословено да бъде славното Негово име до века: И нека се изпълни със славата Му цялата земя. Амин и амин.

20

Свършиха се молитвите на Иесевия син Давида.