Псалми 71

1

(По слав. 70). На Тебе, Господи, уповавам; Да се не посрамя никога.

2

Избави ме в правдата Си и освободи ме; Приклони към мене ухото Си и спаси ме.

3

Бъди ми канара за прибежище, към което винаги да се обръщам. Ти си разрешил спасението ми, Защото канара моя и крепост моя си Ти.

4

Боже мой избави ме от ръката на нечестивия, От ръката на законопрестъпника и насилника.

5

Защото Ти, Господи Иеова, си моя надежда; На Тебе съм уповавал от младостта си.

6

Ти си ми бил подпорка от рождението ми; От утробата на майка ми Ти си бил мой благодетел; За Тебе [ще бъде] винаги хвалението ми.

7

Като чудовище съм станал на мнозина; Но Ти си ми яко прибежище.

8

Устата ми ще се пълнят всеки ден С хваление и славене Тебе.

9

Не ме отхвърляй във време на старостта [ми;] Не ме оставяй, когато отпада силата ми;

10

Защото неприятелите ми за мене говорят, И ония, които причакват душата ми, наговарят се помежду си

11

И казват: Бог го е оставил; Погнете и хванете го, защото няма кой да [го] избави.

12

Боже, не се отдалечавай от мене; Боже мой, побързай да ми помогнеш.

13

Нека се посрамят [и] се изтребят противниците на душата ми; Нека се покрият с укор и срам ония, които искат зло за мене.

14

Но аз винаги ще се надявам. И ще Те хваля все повече и повече.

15

Устата ми цял ден ще разказват правдата Ти и избавлението, [което ми вършиш, ]Защото не мога [да ги] изброя.

16

Ще дойда [и ще хваля] мощните дела на Господа Иеова. Ще спомням Твоята правда, само Твоята.

17

Боже, Ти си ме научил от младостта ми; И досега съм разгласявал Твоите чудесни дела.

18

Да! дори до старост и бели коси, Боже, не ме оставяй, Докато не разглася силата Ти на [идещия] род, Твоята мощ на всичките бъдещи [поколения].

19

Също и правдата Ти, Боже, стигна на високо; Ти, Боже, Който си извършил велики дела, кой е подобен на Тебе?

20

Ти, Който си ми показал много и тежки притеснения, Пак ще ме съживиш, И от дълбочините на земята пак ще ме извадиш.

21

Ще уголемиш величието ми, И наново ще ме утешиш.

22

И аз, Боже мой, ще славословя с псалтир Тебе и Твоята вярност; На Тебе, Свети Израилев, ще пея хваление с арфа.

23

ще се радват много устните ми, когато Те славословя, Тоже и душата ми, която си изкупил.

24

Езикът ми, тъй също, ще приказва за правдата Ти всеки ден, Защото се посрамиха - защото се смутиха - ония, които искат зло за мене.