Псалми 70

1

(По слав. 69). За първия певец, Давидов [псалом], за спомен. Боже, [побързай] да ме избавиш; Господи, побързай да ми помогнеш.

2

Нека се посрамят и се смутят Ония, които търсят душата ми; Нека се обърнат назад и се опозорят Ония, които се наслаждават на злощастието ми.

3

Нека се обърнат назад поради срама си Ония, които думат: О, хохо!

4

Нека се радват и се веселят в Тебе Всички, които Те търсят; Ония, които обичат спасението Ти, Нека думат винаги: Да се величае Бог.

5

А аз съм сиромах и немотен; Боже, побързай [да дойдеш] при мене; Помощ моя и избавител мой си Ти; Господи, да се не забавиш.