Псалми 7

1

Оплакване на Давида, което той пя Господу поради думите на вениаминеца Хус. Господи Боже мой, на Тебе уповавам; Спаси ме от всичките ми гонители, и избави ме;

2

Да не би да скъса като лъв душата ми И я раздере без да се намери избавител.

3

Господи Боже мой, ако съм сторил аз това, - Ако има в ръцете ми беззаконие,

4

Ако съм въздал зло на онзи, който бе в мир с мене, Или съм обрал онзи, който ми е без причина гонител,

5

То нека подгони неприятелят душата ми и [я] стигне, Нека стъпче в земята живота ми. И нека повали в пръстта славата ми. (Села).

6

Стани, Господи, в гнева Си; Подигни се срещу яростта на противниците ми, И събуди се заради мене, Ти, Който си отредил съда.

7

И нека събраните племена те обикалят; И ти се върни [да седнеш] на високо над тях.

8

Господ съди племената; Съди и мене, Господи, според правдата ми; И според моето незлобие нека ми бъде.

9

Нека се спре вече беззаконието на нечестивите; А праведният утвърди Ти, Боже праведни, Който изпитваш сърцата и вътрешностите.

10

Моята защита е в Бога, Който избавя ония, които са с право сърце.

11

Бог е праведен съдия, Да! Бог Който се гневи всеки ден [на нечестивия].

12

Ако се не обърне [нечестивия], Той ще изостри меча Си; Запънал и приготвил е лъка Си.

13

Приготвил е против него и смъртоносни оръдия; Прави стрелите Си огнени [стрели].

14

Ето, [нечестивият] е в мъки да роди беззаконие, Зачна нечестие и роди лъжа.

15

Изкопал е ров и направил го дълбок; Но той [сам] ще падне в ямата, която направи.

16

Нечестието му ще се върне на самата негова глава, И насилието му ще слезе на самото негово теме.

17

Аз ще хваля Господа за Неговата правда, И ще възпявам името на Всевишния Господ.