Старият завет
Нов завет
Bulgarian Bible 1940
← 67

Псалми 68

69 →
1

(По слав. 67). За първия певец, Давидов псалом. Песен. Нека стане Бог, нека се разпръснат враговете Му. Нека бягат пред Него ония, които Го мразят.

2

Както се издухва дима, така и тях раздухай; Както се топи восък пред огъня, Така нека погинат нечестивите пред Божието присъствие.

3

А праведните нека се веселят, нека се радват пред Бога, Да! нека тържествуват твърде много.

4

Пейте Богу, пейте хваление на името Му; Пригответе друм за Онзи, Който се вози през пустините: Иеова е името Му, и радвайте се пред Него.

5

Отец на сирачетата и съдия на вдовиците Е Бог в Своето обиталище.

6

Бог настанява в семейство усамотените; Извежда в благоденствие затворниците; А бунтовниците живеят в безводна земя.

7

Боже, когато излезе Ти пред людете Си, Когато ходеше през пустинята, (Села.)

8

Земята се потресе, Дори и небесата капнаха при Божието присъствие, [Самата] оная Синайска планина [се разтресе ]При присъствието на Бога, Израилевия Бог.

9

Боже Ти си изпращал изобилен дъжд за наследството Си, И в изтощението му Ти си го подкрепял.

10

Войската Ти се настани в него; Ти, Боже, си приготвил от благата Си за сиромаха.

11

Господ издава дума [за победа;] Известителките за нея са голямо множество.

12

Царе с войски бягат ли, бягат; А жените останали в къщи делят користите.

13

Щете ли да лежите всред кошарите, [Когато] крилата на гълъбицата са покрити със сребро, И перата й с жълто злато?

14

Когато Всесилният разпръсваше царе в тая [земя, ]Тя побеля като Салмон, когато вали сняг.

15

Божия планина е Васанската планина; Висока планина е Васанската планина.

16

Защо завиждате, високи върхати планини, На хълма, в [който] Бог благоволи да обитава? Да! Господ ще обитава [там] до века,

17

Божиите колесници са двадесет хиляди, дори хиляди по хиляди; Господ е всред тях в светилището, [както бе] в Синай.

18

Възлязъл си на високо; пленил си пленници; Взел си в дар човеци, даже и непокорните, За да обитаваш [като] Господ Иеова.

19

Благословен да е Господ, Който всеки ден носи бремето ни, Бог, Който е наш спасител. (Села.)

20

Бог е за нас Бог избавител, И на Господа Иеова принадлежи отърваването на смъртта.

21

Бог ще разцепи главите на враговете Си. И косматото теме на онзи, който упорствува в престъпленията си.

22

Господ рече: Ще възвърна от Васан, Ще възвърна [враговете] Си от морските дълбочини;

23

За да гази ногата ти кръв, И езикът на кучетата ти [да има] дял от неприятелите [ти].

24

Видя се шествието Ти, Боже, Шествието на моя Бог, на моя Цар, за в светилището.

25

Напред вървяха певците, Подир тях свирещите с инструменти Всред девици биещи тъпанчета

26

В събранията благославяйте Бога; [Благославяйте] Господа, [вие които сте] от Израилевия източник.

27

Там бе малкият Вениамин, началникът им, Юдовите първенци и дружината им, Завулоновите първенци, [и] Нефталимовите първенци.

28

Бог твой ти е отредил сила; Укрепи, Боже, това, което си извършил за нас

29

От храма Си. В Ерусалим Царете ще ти принасят дарове.

30

Смъмри зверовете в тръстиката, Многото бикове, с юнаците на племената, И ония, които се явяват украсени със сребърни плочици; Разпръсни народите, които обичат война.

31

Ще дойдат големци от Египет; Етиопия ще побърза да простре ръцете си към Бога.

32

Земни царства, пейте Богу, Пейте, хвалете Господа, (Села.)

33

Който язди на небесата на небесата, които са от века; Ето, издава гласа Си, мощния Си глас.

34

Признайте, че силата принадлежи на Бога; Превъзходството Му е [защита] над Израиля, И силата Му [стига] до облаците.

35

Боже, от светилищата Си [се явяваш] страшен; Израилевият Бог е, Който дава сила и мощ на людете [Си]. Благословен да е Бог.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940