Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Псалми 67

1

(По слав. 66). За първия певец върху струнни инструменти. Псаломска песен. Бог да се смили за нас и да ни благослови! Да възсияе с лицето Си над нас! (Села.)

2

За да се познае на земята Твоя път, Във всичките народи спасението Ти.

3

Да Те славословят племената, Боже; Да Те славословят всички племена.

4

Да се веселят и да възклицават народите; Защото ще съдиш племената с правда, И ще управляваш народите на земята. (Села)

5

Да Те славословят племената, Боже Да Те славословят всичките племена.

6

Земята е дала плода си; Бог, нашият Бог, ще ни благослови;

7

Бог ще ни благослови, И от Него ще се боят всички земни краища.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940