Псалми 65

1

(По слав. 64). За първия певец, Давидов псалом. Песен. Тебе чака хваление, Боже, в Сион; И пред Тебе ще се изпълни обрекът.

2

Ти, Който слушаш молитва, При Тебе ще дохожда всяка твар.

3

Беззакония ми надвиха; Но престъпленията ни, - Ти ще ги очистиш.

4

Блажен [човекът, когото] избираш И приемаш, за да живее в Твоите дворове; Ще се наситим от благата на Твоя дом На светия Ти храм.

5

С ужасни неща ще ни отговаряш в правда, Боже, Избавителю наш, Надеждо на всичките земни краища, И на ония, които са далеч по море, -

6

Ти Който със силата Си утвърждаваш планините, Препасан с могъщество,

7

Който правиш да утихва шума на морето, Бученето на вълните му и размирието на племената.

8

Така и тия, които живеят по краищата [на земята], се боят от Твоите знамения. Развеселяваш излиянията на зората и на вечерта:

9

Като посещаваш земята и я напояваш Ти я преобогатяваш; Реката Божия като е пълна с вода. Ти промишляваш жито за тях, Когато така си приготвил [земята:]

10

Като напояваш нейните бразди Изравняваш буците й; Като я размекваш с капките на дъжда Благославяш поникналото от нея;

11

Върху годината на благостта Си туряш венец, И от следите Ти капе тлъстина;

12

Пасбищата на пустинята капят [от изобилията си], И хълмовете се опасват с радост;

13

Ливадите се обличат със стада, И долините се покриват с жито; Възклицават, още и пеят.