Псалми 61

1

(По слав. 60). За първия певец, върху струнни инструменти. Давидов [псалом. ]Послушай вика ми, Боже, Внимавай на молбата ми.

2

От краищата на земята ще викам към Тебе, когато примира сърцето ми; Заведи ме на канарата, [която] е много висока за мене.

3

Защото Ти ми стана прибежище, Яка кула [за закрила] от неприятеля.

4

В шатъра Ти ще обитавам винаги; Ще прибягна под покрива на Твоите крила; (Села).

5

Защото Ти, Боже, си чул обреците ми, Дал си [ми] наследство каквото [даваш] на ония, които се боят от името Ти.

6

Ще притуриш дни върху дните на царя, [И] годините му като род върху род.

7

Той ще пребъдва пред Бога до века; Заповядай да го пазят милосърдието и верността.

8

Така ще славословя винаги Твоето име, Като изпълнявам обреците си всеки ден.