Псалми 56

1

(По слав. 55). За първия певец, по гълъба на далечните дъбове. Песен на Давида, когато филистимците го хванаха в Гет. Смили се за мене, Боже, защото човек иска да ме погълне; Всеки ден, като воюва, ме притеснява.

2

Неприятелите ми всеки ден искат да ме погълнат; Защото мнозина са ония, които с гордост воюват против мене.

3

Когато съм в страх, На Тебе ще уповавам.

4

Чрез Бога ще хваля думите му; На Бога уповавам; няма да се боя; Какво ще ми стори човек?

5

Всеки ден изкривяват думите ми; Всичките им помисли са за зло против мене.

6

Събират се, потайват се, наблюдават стъпките ми Така като че причакват душата ми.

7

Ще се избавят ли чрез беззаконието? Боже, повали с гняв тия племена.

8

Ти си преброил скитанията ми; Тури сълзите ми в съда Си; Не са ли те [записани] в Твоята книга?

9

Тогава ще се върнат неприятелите ми надире в деня, когато Те призова; Това зная, защото Бог е с мене.

10

Чрез Бога ще хваля думите [Му;] Чрез Господа ще хваля думите [Му].

11

На Бога уповавам; няма да се боя; Какво ще ми стори човек?

12

Върху мене, Боже, са моите към Тебе обреци; Ще Ти принеса благодарствени приноси.

13

Понеже Си избавил душата ми от смърт, Няма ли [да избавиш и] нозете ми от подхлъзване, За да ходя пред Бога във виделината на живите?