Псалми 51

1

(По слав. 50). За първия певец, псалом на Давида, когато пророк Натан дойде при него, след като беше влязъл той при Витсавия. Смили се за мене, Боже, според милосърдието Си; Според множеството на благите Си милости изличи беззаконията ми.

2

Измий ме съвършено от беззаконието ми, И очисти ме от греха ми.

3

Защото престъплението си аз признавам, И грехът ми е винаги пред мене.

4

На Тебе, само на Тебе, съгреших, И пред Тебе сторих това зло; [Признавам това], за да бъдеш оправдан, когато говориш, И [да излезеш] непорочен, когато съдиш.

5

Ето родих се в нечестие, И в грях ме зачна майка ми.

6

Ето, [понеже] желаеш искреност вътре [в човека, ]Научи ме мъдрост в скришното [на сърцето ми].

7

Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; Измий ме, и ще стана по-бял от сняг.

8

Дай ми да чуя радост и веселие, За да се зарадват костите, които си строшил.

9

Отвърни лицето Си от греховете ми. И всичките ми беззакония изличи.

10

Сърце чисто сътвори в мене, Боже, И дух постоянен обновявай вътре в мене,

11

Да не ме отхвърлиш от присъствието Си, Нито да отнемеш от мене Светия Си Дух.

12

Повърни ми радостта на спасението Си: И освобождаващият Дух нека ме подкрепи.

13

Тогава ще науча престъпниците на Твоите пътища, И грешници ще се обърнат към Тебе.

14

Избави ме от виновността за кръвта, Боже, Боже на спасението ми; [И] езикът ми ще пее високо за Твоята правда.

15

Господи, отвори устните ми; И устата ми ще разгласят Твоята хвала.

16

Защото не щеш да Ти принеса жертва; Всеизгаряния не Ти са угодни.

17

Жертви на Бога са дух съкрушен; Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш.

18

Стори добро на Сион според благоволението Си; Съгради стените на Ерусалим.

19

Тогава благоволението Ти ще бъде в жертви на правда, В приноси и всеизгаряния; Тогава ще принасят юнци на олтара Ти.