Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Псалми 50

1

(По слав. 49). Асафов псалом. Господ Бог Иеова е говорил и призовал земята От изгряването на слънцето до захождането му.

2

От Сион, съвършенството на красотата, Бог е възсиял.

3

Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи; Ще има пред Него огън поглъщаш, И около Него силна буря.

4

Ще призове небесата отгоре, И земята, за да съди людете Си, [казвайки:]

5

Съберете Ми Моите светии, Които направиха с Мене завет с жертви.

6

И небесата ще известят правдата Му, Защото сам Бог е съдия. (Села)

7

Слушайте, люде Мои, и ще говоря, - Израилю, и ще заявя пред тебе: Бог, твоят Бог съм Аз.

8

Не ща да те изоблича поради жертвите ти, Нито поради твоите всеизгаряния, [които] са винаги пред Мене,

9

Не ща да приема юнец от къщата ти, Нито козли от стадата ти;

10

Защото Мои са всичките горски зверове, И добитъкът, който е по хиляди хълмове.

11

Познавам всичките планински птици, И полските зверове са в ума Ми.

12

Ако огладнеех, не щях да кажа на тебе; Защото Моя е вселената и всичко що има в нея.

13

Ще ям ли Аз месо от юнци? Ще пия ли кръв от козли?

14

Принеси Богу жертва на хваление, И изпълни на Всевишния обреците си;

15

И призови Ме в ден на напаст; И Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.

16

Но на нечестивия казва Бог: Що правиш ти та разгласяваш Моите повеления, И разказваш завета Ми с устата си,

17

Тъй като [сам] ти мразиш поука, И хвърляш зад себе си Моите думи?

18

Ако видиш крадец, тичаш с него, И с прелюбодейците участвуваш.

19

Предаваш устата си на зло. И езикът ти устройва коварство.

20

Като седиш, говориш против брата си; Разсяваш клетвата против сина на майка си.

21

Понеже си сторил това, и Аз премълчах, Ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе; [Но] Аз ще те изоблича, и ще изредя [всичко това] пред очите ти.

22

Разсъдете, прочее, за това, вие, които забравяте Бога, Да не би да [ви] разкъсам, без да се намери кой да ви избави.

23

Който принася жертва на хвала, той Ме прославя; И на онзи, който оправя пътя си, ще покажа Божието спасение.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940