Псалми 47

1

(По слав. 46). За първия певец, псалом на Кореевите синове. Ръкопляскайте, всички племена, Викнете към Бога с глас на тържество.

2

Защото Господ Всевишен е страшен, Велик цар е над цялата земя.

3

Покори племена под нас, И народи под нозете ни.

4

Избра за нас наследството ни, Превъзходната [земя] на Якова, когото възлюби. (Села).

5

Възлезе Бог с възклицание Господ с тръбен глас.

6

Пейте на Бога, пейте; Пейте на нашия цар, пейте.

7

Защото Бог е цар на цялата земя; Пейте с разбиране.

8

Бог царува над народите; Бог седи на светия Си престол.

9

Началниците на племената се събраха, [За да станат] люде на Бога Авраамов; Защото земните защитници принадлежат Богу, Който е превъзвишен.