Псалми 46

1

(По слав. 45). За първия певец, на Кореевите синове. Песен за женски хор. Бог е нам прибежище и сила, Винаги изпитана помощ в напасти,

2

Затова няма да се уплашим, ако би се и земята поклатила, И планините се преместили всред моретата,

3

[Ако и да] бучат и да се вълнуват водите им, И планините да се тресат от надигането им. (Села).

4

Има една река, чиито води веселят Божия град, Светото място, гдето обитава Всевишният.

5

Бог е всред него; той няма да се поклати; Бог ще му помогне, и то при зазоряване.

6

Развълнуваха се народите, разклатиха се царствата; Издаде [Той] гласа си; земята се разтопи.

7

Господ на Силите е с нас; Прибежище е нам Якововият Бог (Села).

8

Дойдете та вижте делата на Господа, Какви опустошения е направил на земята.

9

Прави да престанат войните до края на земята; Строшава лък и сломява копие; Изгаря с огън колесници.

10

Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог; Ще се възвиша между народите, Ще се възвиша на земята.

11

Господ на Силите е с нас; Прибежище е нам Якововият Бог. (Села).