Псалми 45

1

(По слав. 44). За първия певец, по Криновете: псалом за Кореевите синове. Поучение. Песен на любовта. От сърцето ми извира блага дума. Аз разказвам делата си на Царя; Езикът ми е перо на бързописец.

2

Ти си по-красив от човешките чада; На устата Ти се изля благодат; Затова те благослови Бог до века.

3

Препаши меча Си на бедрото Си Силни, Славата Си и величието Си;

4

И във величието Си язди победоносно В полза на истината и кротостта [и] правдата; И Твоята десница ще Те предвожда към страшни неща.

5

Стрелите Ти са остри, [Забиват се] в сърцата на царските врагове; Племена падат пред Тебе.

6

Твоят престол, Боже, е до вечни векове; Скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.

7

Възлюбил си правда и намразил си нечестие; Затова, Боже, твоят Бог те е помазал С миро на радост повече от твоите събратя.

8

На смирна и алой [и] касия [миришат] всичките ти дрехи; Из слоново-костни палати струнните инструменти те развеселиха.

9

Царски дъщери има между твоите почтени жени; Отдясно ти е поставена царицата в офирско злато

10

Слушай, дъщерьо, и виж, и приклони ухото си; Забрави и народа си и бащиния си дом;

11

Така царят ще пожелае твоята красота; Защото той е господарят ти; и ти му се поклони.

12

И тирската дъщеря, даже и богатите измежду народа [й], Ще търсят благоволението ти с подаръци.

13

Всеславна е царската дъщеря във вътрешността на палата; Облеклото й е златоткано.

14

Ще я доведат при царя с везани дрехи; Нейните другарки, девиците, които я следват, ще ти се доведат, -

15

С веселие и радост ще се доведат; Ще влязат в царския палат.

16

Вместо бащите ти ще бъдат чадата ти, Които ще поставиш за князе по цялата земя.

17

Ще направя името Ти паметно през всичките поколения; Затова племената ще Те възхваляват до вечни векове.