Псалми 36

1

(По слав. 35). За първия певец. [Псалом] на Господния слуга Давида. Беззаконието на нечестивия свидетелствува на вътрешното ми сърце, Че пред очите му няма страх от Бога.

2

Защото той се лъже в своите си очи. Че беззаконието му няма да се открие и да се намрази,

3

Думите на устата му са беззаконие и измама; Той не иска да бъде разумен за да прави добро.

4

Беззаконие измислюва на леглото си; Застава на недобър път; злото не мрази.

5

Господи, Твоето милосърдие [стига] до небето, Верността Ти до облаците;

6

Правдата Ти е като великолепните планини; Съдбите Ти са бездна голяма; Ти, Господи, запазваш човеци и животни.

7

Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже! Затова човешките чада прибягват под покрова на крилата Ти.

8

Ще се напояват от най-доброто на дома Ти. И от ръката на Твоите сладости ще им дадеш да пият.

9

Защото у Тебе е изворът на живота, В Твоята светлина ще видим светлина.

10

Простирай милосърдието Си към ония, които Те познават, И правдата Си към ония, които са с право сърце.

11

Нека не дойде против мене ногата на горделивите, Нито ръката на нечестивите да ме поклати.

12

Там паднаха ония, които вършат беззаконие; Повалиха се и не ще могат да станат.