Псалми 33

1

(По слав. 32). Радвайте се праведници, в Господа; Прилично е за праведните да въздават хваление.

2

Хвалете Господа с арфа, Псалмопейте Му с десетострунен псалтир.

3

Пейте Му нова песен, Свирете изкусно с възклицание.

4

Защото словото на Господа е право, И всичките Му дела са [извършени] с вярност.

5

Той обича правда и правосъдие; Земята е пълна с милосърдието Господно.

6

Чрез словото на Господа станаха небесата, И чрез дишането на устата Му цялото им множество.

7

Той събра като куп морските води, Тури бездните в съкровищници.

8

Нека се бои от Господа цялата земя; Нека благоговеят с боязън пред Него всичките жители на вселената.

9

Защото Той каза, и стана; Той заповяда, и затвърди се.

10

Господ осуетява намеренията на народите; Прави безполезни мислите на племената.

11

Намеренията на Господа стоят твърди до века, Мислите на сърцето Му из род в род.

12

Блажен оня народ, на когото Бог е Господ, Людете, които е изброил за Свое наследство.

13

Господ наднича от небето, Наблюдава всичките човешки чада;

14

От местообиталището Си Гледа на всичките земни жители, -

15

Онзи, Който създаде сърцата на всички тях, Който познава всичките им работи.

16

Никой цар не се избавя чрез многочислена войска Силен [мъж] не се отървава чрез голямо юначество.

17

Безполезен е конят за избавление, И чрез голямата си сила не може да избави [никого].

18

Ето, окото на Господа е върху ония, които Му се боят, Върху ония, които се надяват на Неговата милост,

19

За да избави от смърт душата им, И в глад да ги опази живи.

20

Душата ни чака Господа; Той е помощ наша и щит наш.

21

Защото в Него ще се весели сърцето ни, Понеже на Неговото свето име уповахме.

22

Дано бъде милостта Ти, Господи, върху нас Според както сме се надявали на Тебе.