Псалми 25

1

(По слав. 24). Давидов [псалом]. По Еврейски, азбучен псалом. Към Тебе, Господи, издигам душата си.

2

Боже мой, на Тебе съм уповал; Да се не посрамя, Да не тържествуват неприятелите ми над мене.

3

Наистина, никой, който чака Тебе, няма да се посрами; Ония ще се посрамят, които, без причина, постъпват коварно.

4

Направи ме, Господи, да позная пътищата Ти, Научи ме на пътеките Си.

5

Води ме в истината Си и учи ме; Защото Ти си Бог на Спасението ми; Тебе чакам цял ден.

6

Помни, Господи, благите Си милости И милосърдията Си, защото са от века.

7

Недей помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми; Помни ме, Господи, според милосърдието Си и заради благостта Си.

8

Господ е благ и праведен, Затова ще научи грешните на пътя [Си].

9

Ще води кротките с правда, И ще научи кротките на пътя [Си].

10

Всичките пътеки на Господа са милосърдие и вярност Към ония, които пазят завета Му и изявлението Му.

11

Заради името Си, Господи, Прости моето беззаконие, защото е голямо.

12

Бои ли се човек от Господа? - Него Той ще настави кой път да избере.

13

Душата му ще живее в спокойствие, И потомството му ще наследи земята.

14

Интимното благоволение на Господа е с ония, които Му се боят, И ще им покаже завета Си.

15

Моите очи са винаги към Господа, Защото Той ще измъкне из мрежата нозете ми.

16

Обърни се към мене и смили се за мене, Защото съм усамотен и наскърбен.

17

Олекчи скърбите на сърцето ми, Извади ме из утесненията ми.

18

Вгледай се в угнетението ми и теготата ми. И прости всичките ми грехове.

19

Виж неприятелите ми, защото са много, И с люта ненавист ме мразят.

20

Пази душата ми и избави ме; Да се не посрамя, защото на Тебе уповавам.

21

Незлобие и правота нека ме пазят, Защото Тебе чакам.

22

Боже, избави Израиля От всичките му беди.