Псалми 23

1

(По слав. 22). Давидов псалом. Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда.

2

На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда.

3

Освежава душата ми; Води ме през прави пътеки заради името Си.

4

Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.

5

Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, Помазал си с миро главата ми; чашата ми се прелива.

6

Наистина благост и милост ще ме следват През всичките дни на живота ми; И аз ще живея за винаги в дома Господен.