Псалми 150

1

Алилуия! Хвалете Бога в светилището Му, Хвалете Го в [небесния] простор, [дело] на силата Му.

2

Хвалете Го за мощните Му дела, Хвалете Го според голямото Му величие.

3

Хвалете Го с тръбен глас. Хвалете Го с псалтир и арфа.

4

Хвалете Го с тъпанче и хороиграние, Хвалете Го със струнни инструменти и със свирки,

5

Хвалете Го с високозвучни кимвали, Хвалете Го с възклицателни кимвали.

6

Всичко що диша нека хвали Господа; Хвалете Господа.