Псалми 141

1

(По слав. 140). Давидов псалом. Господи, викам към Тебе; побързай да дойдеш при мене; Послушай гласа ми, когато викам към Тебе.

2

Молитвата ми нека възлезе пред Тебе като темян; Подигането на ръцете ми [нека бъде] като вечерна жертва.

3

Господи, постави стража на устата ми, Пази вратата на устните ми.

4

Да не наклониш сърцето ми към какво да е лошо нещо, Та да върша нечестиви дела С човеци, които беззаконствуват; И не ме оставяй да ям от вкусните им ястия.

5

Нека ме удари праведният; [това ще ми бъде] благост; И нека ме изобличава; [това ще бъде] миро на главата [ми]; Главата ми нека се не откаже от него; Защото още и всред злобата им аз ще се моля.

6

Когато началниците им бъдат хвърлени из канарите, Те ще чуят думите ми, защото са сладки.

7

Костите ни са разпръснати при устието на гроба, Както кога някой оре и цепи земята,

8

Понеже очите ми [са обърнати] към Тебе, Господи Иеова [Понеже] на Тебе уповавам, не съсипвай живота ми.

9

Опази ме от клопката, която ми поставиха. И от примките на беззаконниците.

10

Нека паднат нечестивите в своите си мрежи, Докато аз да премина [неповреден].