Псалми 140

1

(По слав. 139). За първия певец. Давидов псалом. Избави ме, Господи, от нечестивия човек, Опази ме от насилник човек,

2

Които измислюват зло в сърцето си, И всеки ден възбуждат боеве.

3

Изострюват езика си като на змия; Аспидова отрова има под устните им. (Села).

4

Опази ме, Господи, от ръцете на нечестивия, Защити ме от насилник човек, Които възнамериха да ме направят да падна.

5

Горделивите скриха клопка за мене. И с въжета разпростряха мрежи край пътя; Поставиха примки за мене. (Села).

6

Рекох Господу: Ти си мой Бог; Послушай, Господи, гласа на молбите ми.

7

Господи Боже, силний ми спасителю, Ти си покрил главата ми в ден на бой.

8

Господи, не удовлетворявай желанията на нечестивия; Не оставяй да успее злият му помисъл, Да не би да се надигат. (Села).

9

Нечестието на собствените им устни нека покрие главата На ония, които ме окръжават.

10

Разпалени въглища нека паднат върху тях; Нека бъдат хвърлени в огъня. В дълбоки води, за да не станат вече.

11

Злоезичен човек няма да се утвърди на земята; Злото ще преследва насилника човек догдето [го] погуби.

12

Зная, че Господ ще защити делото на угнетения И правото на немотните.

13

Наистина праведните ще славят името Ти; Правдивите ще обитават пред лицето Ти.