Псалми 135

1

(По слав. 134). Алилуя. Хвалете името Господно. Хвалете [Го], вие слуги Господни,

2

Които престоявате в дома Господен, В дворовете на дома на нашия Бог.

3

Хвалете Господа, защото е благ Господ, Пейте хваления на името Му, защото това е угодно.

4

Защото Господ избра Якова за Себе Си, Израиля за Свое собствено притежание.

5

Защото аз познах, че Господ е велик, И че нашият Господ е над всичките богове.

6

Господ прави всичко що Му е угодно На небето и на земята, в моретата и във всичките бездни.

7

Повдига пари от краищата на земята, Прави светкавици за дъжда, Изважда ветрове из съкровищниците Си.

8

[Той е] Който порази египетските първородни И на човек и на животно.

9

Изпрати знамения и чудеса всред тебе, Египте, Върху Фараона и върху всичките му слуги.

10

[Той е], Който порази големи народи И изби силни царе.

11

Аморейския цар Сион, И васанския цар Ог, И всичките ханаански царства -

12

И даде земята им в наследство, Наследство на людете Си Израил.

13

Името Ти, Господи, [пребъдва] до века, Споменът Ти, Господи, из род в род.

14

Защото Господ ще съди людете Си, И ще се покае за [скърбите на] слугите Си.

15

Идолите на народите са сребро и злато, Направа на човешки ръце.

16

Уста имат, но не говорят; Очи имат, но не виждат;

17

Уши имат, но не чуват; Нито има дишане в устата им.

18

Подобни на тях ще станат ония, които ги правят, Както и всеки, който уповава на тях.

19

Доме Израилев, благославяйте Господа; Доме Ааронов, благославяйте Господа;

20

Доме Левиев, благославяйте Господа; Вие, които се боите от Господа, благославяйте Господа;

21

Благословен да бъде от Сион Господ, Който обитава в Ерусалим. Алилуия.