Псалми 132

1

(По слав. 131). Песен на възкачванията. Помни, Господи, заради Давида, Всичките му скърби, -

2

Как се кле на Господа, И се обрече на Силния Яковов, [като каза:]

3

Непременно няма да вляза в шатъра на къщата си, Нито ще се кача на постланото си легло, -

4

Няма да дам сън на очите си, Или дрямка на клепачите си,

5

Докато не намеря място за Господа, Обиталище за Силния Яковов.

6

Ето, ние чухме, че той бил в Ефрата; Намерихме го в полетата на Яара.

7

Нека влезем в скиниите Му, Нека се поклоним при подножието Му.

8

Стани, Господи, [и влез] в покоя Си, Ти и ковчега на Твоята сила;

9

Свещениците Ти да бъдат облечени с правда. И светиите Ти нека викат радостно.

10

Заради слугата Си Давида Недей отблъсква лицето на помазаника Си.

11

Господ се кле с вярност на Давида, - [И] няма да пристъпи [думата Си, - Казвайки]: От рожбата на тялото ти Ще положа на престола ти.

12

Ако чадата ти опазят Моя завет И Моите свидетелства, на които ще ги науча, То и техните чада ще седят за винаги на престола ти.

13

Защото Господ избра Сиона, Благоволи да обитава в него.

14

Това, [каза Той], Ми е покой до века: Тук ще обитавам, защото го пожелах.

15

Ще благословя изобилно храната му! Сиромасите му ще наситя с хляб.

16

Ще облека и свещениците му със спасение; И светиите му ще възклицават от радост.

17

Там ще направя да изникне рог на Давида; Приготвих светилник за помазаника Си.

18

Неприятелите му ще облека със срам; А на него ще блещи короната.