Псалми 130

1

(По слав. 129). Песен на възкачванията. Из дълбочините викам към Тебе, Господи.

2

Господи, послушай гласа ми; Нека бъдат ушите Ти внимателни на гласа на молбата ми.

3

Ако би забелязвал беззаконията, Господи, То кой, Господи, би могъл да устои?

4

При Тебе, обаче, има прощение За да Ти се боят.

5

Чакам Господа, душата ми чака, И на словото Му уповавам.

6

Душата ми [очаква] Господа Повече от ония, които [очакват] зората, [Да! повече от] очакващите зората.

7

Нека се надява Израил на Господа; Защото у Господа е милостта, И у Него е пълното изкупление;

8

И Той ще изкупи Израиля От всичките му беззакония.