Псалми 13

1

(По слав. 12). За първия певец. Давидов псалом. До кога щеш, Господи, съвсем да ме забравиш? До кога ще криеш лицето Си от мене?

2

До кога ще имаш борба в душата Си, Болки в сърцето Си всеки ден? До кога ще се превъзнася неприятелят ми над мене?

3

Погледни, послушай ме, Господи Боже мой; Просвети очите ми да не би да заспя в смърт;

4

Да не би да рече неприятелят ми: Надвих му, И да се зарадват противниците ми, когато се поклатя.

5

Но аз уповавам на Твоята милост; Сърцето ми ще се радва в спасението Ти.

6

Ще пея Господу, Защото се е показал щедър към мене.