Псалми 129

1

(По слав. 128). Песен на възкачванията. Много пъти са ме наскърбявали от младостта ми до сега, (Нека рече сега Израил),

2

Много пъти са ме наскърбявали от младостта ми до сега, Но не ми надвиха.

3

Орачите ораха по гърба ми, Проточиха дълги браздите си.

4

[Но] Господ е праведен; Той разсече въжетата на нечестивите.

5

Ще се посрамят и ще се обърнат назад Всички, които мразят Сиона.

6

Ще станат като тревата на къщния покрив, Която изсъхва преди да се оскубе, -

7

С която жетварят не напълня ръката си, Нито оня, който връзва снопите, обятията си,

8

Нито казват минувачите: Благословение Господно да бъде на вас! [Та да им отговарят: И ние] ви благославяме в името Господно!